POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni użytkownicy serwisu Sztuka Polska (sztukapolska.com.pl)


ODWIEDZAJĄCY:

Informujemy, że nie gromadzimy a w związku z tym nie przetwarzamy żadnych informacji o naszych użytkownikach pozwalających ich jednoznacznie zidentyfikować.

 

AUTORZY TREŚCI:

Dodawanie treści do naszego serwisu jest jedyną jego funkcją, która wymaga (lub w związku z poszerzaniem tej możliwości) wymagało będzie REJESTRACJI i ZALOGOWANIA w naszym serwisie.
Jednakże, żadne z potrzebnych do rejestracji  danych (login, email) nie są i nie będą w przyszłości przez nas przetwarzane, weryfikowane ani udostępniane za wyjątkiem sytuacji zgłoszenia przez użytkowników ROSZCZEŃ wynikających z Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych [link]
W takiej sytuacji przekażemy zgłaszającemu adres mailowy autora podany przez niego przy rejestracji w celu rozwiązania sporu bezpośrednio przez zainteresowanych. Treść, do której zgłoszone zostanie roszczenie zostanie na czas rozwiązywania sporu wyłączona z publikacji a w zależności od wyniku sporu albo przywrócona albo usunięta całkowicie.

W każdej chwili użytkownik ma prawo poprosić o usunięcie swojego konta, w tym celu należy wysłać nam stosowną prośbę poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

e-max.it: your social media marketing partner

DODAWANIE TREŚCI

logo 250