Skip to main content

Jeśli chcecie zobaczyć jak niebawem będzie wyglądał nasz serwis to możemy uchylić rąbka tajemnicy ;-) NOWA SZTUKA POLSKA
Jeszcze trochę pracy potrzeba by wyeliminować wszystkie błędy i przenieść materiały ale już niedługo...

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni użytkownicy serwisu Sztuka Polska (sztukapolska.com.pl)


ODWIEDZAJĄCY:

Informujemy, że nie gromadzimy a w związku z tym nie przetwarzamy żadnych informacji o naszych użytkownikach pozwalających ich jednoznacznie zidentyfikować.

AUTORZY TREŚCI:

Dodawanie treści do naszego serwisu jest jedyną jego funkcją, która wymaga (lub w związku z poszerzaniem tej możliwości) wymagało będzie REJESTRACJI i ZALOGOWANIA w naszym serwisie.
Jednakże, żadne z potrzebnych do rejestracji  danych (login, email) nie są i nie będą w przyszłości przez nas przetwarzane, weryfikowane ani udostępniane za wyjątkiem sytuacji zgłoszenia przez użytkowników ROSZCZEŃ wynikających z Ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych.
W takiej sytuacji przekażemy zgłaszającemu adres mailowy autora podany przez niego przy rejestracji w celu rozwiązania sporu bezpośrednio przez zainteresowanych. Treść, do której zgłoszone zostanie roszczenie zostanie na czas rozwiązywania sporu wyłączona z publikacji a w zależności od wyniku sporu albo przywrócona albo usunięta całkowicie.

GALERIA:

Użytkownicy (zwani dalej artystami) Galerii Sztuki Polskiej poprzez zamieszczanie w niej swoich prac udostępniają nam dodatkowe informacje niż te wymienione w części AUTORZY TREŚCI
Są nimi: Imię i Nazwisko, pseudonim, telefon kontaktowy, email kontaktowy, adres pracowni lub zamieszkania. Powyższe dane są nam udostępnione wyłącznie celem kontaktu z artystą w sprawach związanych z udostępnionymi przez nich pracami, ich prezentacją i ew. sprzedażą. Z wyjątkiem Imienia i Nazwiska (lub pseudonimu artysty) żadne dane nie będą publicznie udostępniane, przetwarzane ani odsprzedawane w żadnej formie. Imię i Nazwisko lub pseudonim artystyczny będzie prezentowany na naszych stronach jedynie celem potwierdzenia autorstwa.

W każdej chwili użytkownik autor treści, artysta) ma prawo poprosić o usunięcie swojego konta, części lub wszystkich swoich danych. W tym celu należy wysłać nam stosowną prośbę.

  • Ostatnio zmienione .

2010 - 2022 © Sztuka Polska.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie jakiejkolwiek treści bez zgody zabronione.

logo 75

W tym miesiącu nasz sewis sponsoruje Portret Pupila